Όλες οι καταχωρήσεις » Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου » Καταχώρηση :Πληροφορίες

24.09.2015 - ΝΣΚ 26/1986 - Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου

Μετά τον Ν 1337/83 για να εγκριθεί πολεοδομικό σχέδιο σε περιοχή δεύτερης κατοικίας πρέπει να τηρηθούν οι προυποθέσεις και η διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του Α 42παρ.4 αυτού και του κατ εφαρμογήν του εκδοθέντος ΠΔ 16/30-8-1985 που αφορά την πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις ζώνες οικιστικού ελέγχου.

Λήψη αρχείου

Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook