Όλες οι καταχωρήσεις » Αυθαίρετη Δόμηση » Καταχώρηση :Πληροφορίες

02.03.2018 - ΣτΕ 50/2018 Τμ. Ε' - Αυθαίρετη Δόμηση

Χωρίς έννομη συμφέρον η κρινόμενη αίτηση καθώς το αίτημα του αιτούντος περί απορρίψεως της αιτήσεως εξαιρέσεως από την κατεδάφιση έχει ήδη κατ’ ουσία ικανοποιηθεί. Με βάση την απόφαση 3500/2009 της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 7 του ν. 1512/1985 δεν εφαρμόζεται πάντως επί «νέων αυθαιρέτων». Έννομο περιοίκου και ενδιαφερόμενου για την προστασία του ρέματος Αμαρουσίου για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως των προσβληθεισών πράξεων οι οποίες, κατά τους ισχυρισμούς του, επέτρεπαν τη διατήρηση αυθαιρέτου κτίσματος πλησίον του ρέματος, και συνεπώς μη νόμιμη η αντίθετη κρίση του Διοικητικού Εφετείου είναι μη νόμιμη.

Λήψη αρχείου

Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook